Міжнародний благодійний фонд

УНІВЕРСУМ

Програми розроблені Благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «Універсум» згідно зі статутом МБФ «Універсум»

та Закону України « Про благодійну діяльність та благодійні організації».

 

 

 

Благодійна програма

«Відкриті серця»

Благодійна програма «Відкриті серця» (далі – Програма) прийнята та затверджена загальними зборами учасників Фонду 06 квітня 2015 року

Термін дії Програми необмежений.

Мета  програми

Метою Програми є здійснення благодійної діяльності з метою покращення здоров´я  дітей-інвалідів з дитячих будинків, з неповних і малозабезпечених сімей, дітей, постраждалих внаслідок військових дій на сході України.

Завдання програми

-Допомога в придбанні медикаментів, інвалідних візків, памперсів, одягу;

-Організація оперативного лікування та догляду;

-Медична та психологічна реабілітація;

-Організація дозвілля;

-Взаємодія з дитячими будинками, інтернатами та лікарнями.

Благодійна програма

«Сходинки здоров´я»

Благодійна програма «Сходинки здоров´я» (далі – Програма) прийнята та затверджена загальними зборами учасників Фонду  06 квітня 2015 року

Термін дії Програми необмежений.

Мета  програми

Метою Програми є заснування реабілітаційного центру для комплексної реабілітації дітей та підлітків з обмеженими можливостями, забезпечення їх максимально повною та своєчасною адаптацією до повноцінного життя в суспільстві.

Завдання програми

-Розробка та реалізація індивідуальних програм реабілітації дітей-інвалідів;

-Абілітаційні та реабілітаційні заняття з фахівцями різних напрямків;

-Придбання новітньої спецмедтехніки для фізичної реабілітації;

-Взаємодія з громадськими організаціями, які представляють інтереси інвалідів, з благодійними фондами, з державними закладами, в яких перебувають діти-сироти, з  питань реабілітації.

Виконання та реалізація Програм, звітність

Обов´язки координації виконання та реалізації Програм покладаються на Голову БО «МБФ «Універсум». Програми виконуються волонтерами на добровільних засадах, а також усіма членами Фонду.

Рішення по використанню коштів Фонду на виконання та реалізацію Програм, приймається загальними зборами учасників Фонду.

Загальні збори учасників проводять моніторинг правильного розподілу коштів Фонду на виконання та реалізацію Програм.

Щорічно Голова Фонду готує звіти про результати реалізації Програм. В звітах повинна відображуватись інформація про:

Київ вулиця Олеся Гончара, 47 Б, Україна, 01034
Телефон 044-5995405 Факс 044-2726130 help@uni-fund.com